About Auto CAD:

Истражувањата покажуваат дека е сè поголема потребата, но и недостатокот на целосно обучени инженери и дизајнери на пазарот на трудот.

AutoCAD како програма која не само што значително помага, туку и е од круцијално значење во голем број на индустрии (проектирање, дизајн на екстериери, дизајн на мебел, ентериер, проектирање на електрика, машинство, системи на греење и разладување, осветлување итн.) Голем фокус во програмата се става на практичната примена на изучените вештини, што е водечкиот концепт зад целиот дизајн на програмата, како и селекцијата на тимот инструктори.

Програма

Работа на реален проект

Што ќе добиете?

За кого е наменета обуката?

Предавачи

Фокусирајќи се на потребите на индустријата и нашата мисија да создадеме млади луѓе кои по завршувањето на обуката ќе бидат подготвени за работа во соодветна компанија, ангажиравме врвни експерти од областа, предавачи со долгогодишно искуство, но и потенцијални работодавци кои имаат огромна потреба од нови, обучени кадри. Голем фокус во програмата се става на практичната примена на изучените вештини, што е водечкиот концепт зад целиот дизајн, како и селекцијата на тимот инструктори.

 

Мартин Деловски

Teaching Assistant at the Faculty of Architecture and Design at UACS

Сара Ацевска

Designer and Manager of production at Mebel Acevski

Емилија Јанкоска Митановска

Architect/Designer – Design, supervision, revision and implementation at AD DOOEL Ohrid

Никола Кунгуловски

Founder and CEO of Proxy

Благоја Бајковски

PhD Researcher in the field of Architecture and Teaching Assistant