Водич за организирање виртуелни настани

Водичот е изработен од страна на М6 едукативниот центар за потребите на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем како дел од програмата за градење на капацитети на локални организации за поддршка на бизниси.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *